Announcement

Collapse
No announcement yet.

Test translation of Little Red Riding Hood in Algerian Arabic

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Test translation of Little Red Riding Hood in Algerian Arabic

  Good afternoon everyone, I propose to those interested, a small translation of the tale of Little Red Riding Hood, who is in our language ... Moulat l'balto-l'ħmerr.

  I hope that the new use of Latin characters does not bother you, because we felt it was more convenient to express certain intonations of the language, and more aesthetic than the usual figures that the vast majority of users this language could meet here and there.

  Here is the beginning of the text that I propose, I would really like to have your opinion on it.

  Ħajiitkom, majiitkom... εla moulat-l-balŧo l-ħmerr


  Kan waħed l-nhar, bnita ŝğira ysemmouha moulat-l-balŧo l-ħmerr,
  Kanet ytima men babaha w εaycha mεa yemmaha f'waħed l-dwira men douwar f'weŝŧ l-jnanat...
  Kan εandha ħennaha (jeddetha) εaycha waħħedha fi douwar ħdaxor, bεid chwiya mora l-ğyeb,
  w waħed l-nhar yemmaha wejdet chi ŝwilħat taε l-makla,
  fihom chwiya εsel ħorra, chi xhbizat' sxouniin w mŝebbrat' (produits confis),
  ħaŧŧethom fi sella mğeŧŧyiin' b'mnidel, w ŧelbet menha bach tweŝŝelhom l'jeddetha bach tferraħ'ha
  w tjib εliha xbar εla ŝaħħetha, w kanet εarfetha mriđa...
  Qbel ma toxroj, weŝŝatha bach ma tahderch mεa l-berraniyin,
  w tebqa 'ttebbaε fel-triq li bayna w lli koul waħed yfout menha.
  El-bnita qalet: ma txafich εliya yemma, kount mchiit ana εandha mεak,
  nroħ w nerjaε bla ma yeŝra-li ħta ħaja
  ...
  Xerjet l-bnita mmali w hiya ferħana, w xdat l-triq taε li tdor εla l-ğyeb
  Fi neŝŝ-l-triq chafha waħed l-dib kan mtekki εla chejra,
  w qal fi bal'hou: Ha rah jani l-εcha taε lyoum!
  ...
  Qerreb menha ki chaf-ha baεεdet εla l-đyar, w qal-lha b-klam ħlouw,
  ...Ŝbaħ l-xhir εmira, wach wasmek ya wejh l-xhiir?
  Qalt-lhou w hiya chwiya rehbana:
  āna moulat-l-balŧo l-ħmerr, beŝŝaħ ma nahderch mεa l-berraniyiin qalet-li yemma..
  Qal-lha εandha l-ŝaħ yemmak...,
  had l-triq rahi chwiya ŝεiba, naεrefha kifach dayra,
  ... qoli-li wach rah εandek fel-slila taħt dak l-mendiil?
  Qalet-lhou : chi ŝwaleħ taε makla, baεtethom yemma l-ħennati li raha chwiya mriđa...
  w seqsaha εawed, w wiin teskoun hadi ħennatek? ..
  Reddet-lhou: fel-douwar li mora had l-ğyeb...
  Qal-lha, raki mtebbεa triq ŧwila chwiya,
  w nxaf εlik yla yŧiħ l-lil bla ma tkouni rjeεti lel-đar...
  Seqsat'hou l-bent... w εlach kayen triq xhiir menha?...
  Loukan tessemεi klami, nqol-lek eqqeŧεi ğir mnel-ğyeb w tchoufi chħal l-triq tjik sahla,
  ...
  Bqat l-bnita txemmem w xafet ŝaħ la l-lil yŧiħ εliha ki terjaε,
  Qalet-lhou: ...εandek l-ŝaħ waqil, beŝŝaħ nxaf mnel-hwayech li fiha...
  Redd-lha, .. ella! ma kanch εlach txafi,
  had l-ğyeb ma fih ğir hwayech ŝğar lli ma yādiwch..
  Riyyħet l-bent balha w qalet: ŝaħ! nfout menha bach nerjaε qbel ma yŧiħ l-lil...
  ...
  Waqfet dqiqa εand l-εatba taε l-triq,
  w mchat tedxol lel-ğyeb li ŝaħ kanou ybanou sahliin' w bahyiin...
  Tmecchat waħed rboε saεa ţemmak, w εajbouha l-ħchawech li kanou men koul ŧbaε,
  w l-nwar kan zahi bel-lwan taε l-rbiε li kan ğir kima dxell...
  Lhat wqita mεa waħed l-gnina kanet telεab f'weŝŧ l-ħchich,
  w mchat tejri wraha ki chafet-ha herbet menha,
  men moraha dexlet hadi f'waħed l-ħofra,
  w l-bnita tqol ma txafich menni, jit bark bach nelεab mεak...
  Ki chafetha ma xerjettch, nađet w nefđett ħwayejha,
  w l-ţem chafet fouq εarf-chejra, ferŧeŧŧou kbir w mzewweq, ħellet fomha w hiya tchouf fih...
  Qalet: Yxoŝŝni neħħakmhou w nwerrih l-jeddati douq yeεjebha,
  siyyat tqerreb mennhou bla ma tdir l-ħass,
  beŝŝaħ ŧar l-mođaε waħdaxor w hiya mchat εawed morah...
  ...
  F'dak l-waqt, l-dib li kan đareb ħsabhou,
  tebbaε triq waħdoxra εla-balhou tweŝŝel xoffa lel-dowar li teskon fih l-jedda
  fat biin l-chjor w xrej nichan εand ţali l-dyar,
  w chaf l-đar li fiha l-tiqan'-l-zoureq li kanet naεtet εliha l-bent
  Xzerr men kamel l-jwayeh bach yākked la ma kayen chi waħad mentbah-lih,
  w qerreb lel bab bach yŧebŧeb
  ...
  Ŧabb, ŧabb, ŧabb... Jawbathou l'jedda mel daxel : chkoun εand l'bab?
  Redd-lha b-ħalq rqiq w kan yaεref ymeţţel dak l'ħili... ana ħnintek moulat-l-balŧo l-ħmerr,
  Jit nzorek w Jebt-lek mεaya chi ŝwilħat men εand yemma...
  Qalet: ihh ya l'ħnina, jarri l-xiŧ bach yenhaz l-ğantcho...
  Jerr l-dib l-xiŧ w nħallet l'bab, chafthou l'jedda w ndahchet,
  beŝŝaħ qbel ma tenjem tzeggui kan neqqez εliha fel reqba w ğemmha,
  w meskina qtelha, w klaha bla ma yji ysellkha ħad...
  Neqqa koulchi w lbes qech'ha w rqedd mođaε'ha bach yestenna l-bnita tji
  ...
  Chi wqita men-bεad, weŝlet l-bnita l-đar ħannaha w tnahhdet, Ouf! ha rani wŝelt,
  w l'nhar mazal baqi fih bach nriyyaħ chwiya mεa jeddati qbal ma nerjaε
  Tabŧbet fel bab, w redd-lha l'diib li kan smaε'ha ki waqfet εand l'εatba taε l'bab...
  Qal-lha chkoun?? .. qalet fi bal'ha, meskina ħanna, ħalqha rah xchiin, tkoun mriđa bezzaf!
  Ana bniit'ek, moulat l'balŧo l'ħmerr, jit nchoufek w njib-lek xbizat w εsiila baεtet'hom-lek yemma
  Qal-lha l'diib: jarri l'xiiŧ l'foqani bach yenhaz l'ğantcho...
  Ki dexlet chafet dak l'xayen li ħasbat'hou jeddet'ha, metekki fel frach w jarr εliε l'qoŧniya..
  Qal-lha erwaħi ħannounti, eggelεi balŧok w riyyħi qeddami fel frach...
  Neħħat l'bnita balŧo'ha w dexlet fel frach,
  ki chafet derεiin l'diib li kanou ŧwal ndahchet w qaletţ: Ħanna, chħan kbaar derεi'ik..
  Jaweb'ha l'diib, Hadouk bach nεannq'ek bezzaf...
  Zadet l'bent: ħanna, chħan kbaar εayni'ik...
  Redd-lha εawed, bach nchouf'ek mliħ mliħ ya bniit'i ...
  W ħanna, chħan kbaar snan'ek!
  Qal-lha hadouk bach naklok w n'medğ'ek...!!
  w ţemma hjem εliha w qtel'ha...Bla ma yesmaε biha ħad!

Unconfigured Ad Widget

Collapse
Working...
X